PLEXR - Technologia ma znaczenie

Autor: dr Ivana Stankovic, specjalista dermatologii, DERMEA – gabinet dermatologii ogólnej i estetycznej, www.derma.pl

Na polskim rynku medycyny estetycznej pojawiły się różne technologie mówiące o wykorzystaniu mikrowiązki plazmy jako czynnika pozwalającego ma sublimację komórek naskórka i uzyskaniu w ten sposób efektu terapeutycznego w postaci usunięcia nadmiaru wiotkiej skóry. Jednym z najbardziej interesujących urządzeń generujących mikro plazmę jest Plexr ze względu na ilość publikacji klinicznych i doniesień medycznych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Nie jest to jednak jedyny powód. Technologia generowania mikrowiązki plazmy w Plexr jest unikalna ze względu na zastosowane źródło energii wyzwalające powstawanie plazmy.

UNIKALNA TECHNOLOGIA GENEROWANIA MIKROWIĄZKI PLAZMY

 PLEXR (plazma EXeResis) to unikalna technologia generowania mikrowiązki plazmy. W celu zrozumienia, co to oznacza, musimy poznać sposób jego użycia, mechanizm pracy i zastosowania, z których część pokrywa się z zakresem stosowania lasera i skalpela radiowego. W ten sposób wyjaśnimy, na czym polega jego wyjątkowość.

Plexr nie jest laserem, skalpelem radiowym ani urządzeniem wytwarzającym fale radiowe (nie jest to ani radiofrekwencja ani elektrofulguracja). Próba zrozumienia mechanizmu działania Plexr za pomocą tych trzech technologii byłaby błędem. Najważniejszym aspektem nie jest bowiem sama zdolność urządzenia do generowania mikrowiązki plazmy ale źródło energii, które jest ją w stanie wywołać. W przypadku Plexr jest to prąd zmienny o wysokim napięciu, niskiej częstotliwości i niskim natężeniu. Co niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa takiej technologii, generowanie plazmy odbywa się jedynie między końcówką urządzenia a skórą pacjenta nie wywołując efektu pasażu prądu przez ciało pacjenta. Technologia ta chroniona jest dwoma międzynarodowymi patentami i jest obecnie niemożliwa do skopiowania. Źródłem energii wyzwalającym plazmę nie jest tu ani prąd elektryczny o wysoki natężeniu ani radiofrekwencja, które to technologie zostały zastosowane w innych tego typu urządzeniach na rynku.

CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST PLAZMA?

Z fizycznego punktu widzenia „plazmę“ definiuje się jako czwarty stan skupienia (obok stanu stałego, gazowego i ciekłego), który zdaniem fizyków można postrzegać jako „skroplony gaz“. Faktycznie jest to gaz zjonizowany, w którym jony mogą się swobodnie przemieszczać. Termin „jonizowany“ oznacza, że bardzo duża część elektronów została oderwana od atomów gazów, tworząc aktywną wiązkę mikroplazmy, która dzięki różnicy potencjałów elektromagnetycznych pomiędzy końcówką urządzenia a tkanką ludzką odparowuje komórki  naskórka (keratynocyty), czyli ich sublimację.

Sublimacja to fizyczny termin opisujący bezpośrednie przejście od stanu stałego do gazowego. Jednocześnie ma miejsce biostymulacja skóry właściwej, będąca wynikiem selektywnego i skoncentrowanego przepływu ciepła podczas działania wiązki mikroplazmy w uszkodzoną tkankę. W wyniku procesu sublimacji w trakcie zabiegu dochodzi do tworzenia się dymu. Punkty sublimacji (karbonizacja keratynocytów)  formujące się w miejscu zabiegu odpadają po około pięciu do sześciu dni po zabiegu, nie pozostawiając ani krwawienia ani blizny dzięki bardzo powierzchniowemu działaniu Plexr.

 

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII

Bezpieczeństwo zabiegów wykonywanych z użyciem Plexr zostało potwierdzone w wielu publikacjach z badań klinicznych: działa on na naskórek (od zewnątrz) i nie przechodzi poza warstwę podstawną naskórka (chyba że lekarz zaplanował inaczej). Nie dochodzi do przepływu prądu elektrycznego w głąb skóry, pasażu fal radiowych ani do uszkodzeń termicznych. W przypadku zabiegów odmładzania okolicy oka nie dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego ani obszarów przyległych dzięki precyzyjnemu i ukierunkowanemu działaniu Plexr oraz eliminacji efektu przepływu prądu przez tkanki. Ostatnie doniesienia medyczne pokazują nawet, że można bezpiecznie pracować urządzeniem Plexr w zabiegach usuwania zmian chorobowych na gałce ocznej, np. tłuszczyku (Pinguecola). Jest to niezwykle ważny dowód na bezpieczeństwo działania mikrowiązki plazmy generowanej przez urządzenie Plexr.

WSKAZANIA

Zastosowania PLEXR to nie tylko odmładzanie okolicy oka (górna – dolna powieka, tzw. „niechirurgiczna blefaroplastyka“ ale również odmładzanie okolicy ust (zmarszczki pionowe), zabiegi na zmarszczki i zwiotczałą skórę szyi, peeling działający na zmarszczki na policzkach (mikropeeling), odmładzanie okolic narządów płciowych, usuwanie zaburzeń pigmentacyjnych (odbarwień i przebarwień), zabiegi na blizny i trądzik (faza aktywna i nieaktywna), zabiegi na rozstępy i blizny (zwłaszcza hipertroficzne) w połączeniu z innymi zabiegami, usuwanie tatuaży i mikropigmentacji (dla których trudno przeprowadzić zabiegi inną techniką ze względu na lokalizację, na przykład na wargach, powiekach, brwiach itd.) oraz usuwanie łagodnych zmian skóry (brodawek, włókniaków, zrogowaceń, ksantomatoz itd.).

 

RÓZNICE POMIĘDZY PLEXR A INNYMI URZĄDZENIAMI

 Skalpel radiowy lub urządzenia wytwarzające fale o częstotliwości radiowej, których mechanizm działania oparty jest o fale elektromagnetyczne jest dobrze znany, wykorzystują ludzkie ciało jako element obwodu i wycinają i/lub koagulują zmiany, co w niektórych przypadkach skutkuje rozlanym procesem zapalnym, obrzękiem lub bliznami. Trudno jest kontrolować zakres uszkodzeń termicznych, biorąc pod uwagę to, że prąd elektryczny jest przewodzony przez jony występujące naturalnie zarówno w tkankach, jak i w płynach ustrojowych. Ponadto dodatkowe ograniczenie, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa, stanowi niska odporność zakończeń nerwowych (nerwu wzrokowego) na przepływający ładunek elektryczny.

Z tych przyczyn Plexr można uznać za bezpieczniejszy, dokładniejszy, a przed wszystkim bardziej wszechstronny.

Tak naprawdę porównywanie tego urządzenia ze skalpelem radiowym wyłącznie dlatego, że oba usuwają zmiany skórne, ma niewiele sensu. Lasery natomiast działają na innej zasadzie, ponieważ wykorzystują fotony, spójną i monochromatyczną  wiązkę światła. Energia ta zostaje częściowo pochłonięta, załamana i odbita przez tkankę w sposób selektywny, zgodnie z różnymi współczynnikami absorpcji i odbicia.

Funkcja i reakcja terapeutyczna jest w sposób złożony uzależniona od doboru długości fali, czasu naświetlania i mocy lasera. Różne połączenia tych parametrów przekształcają energię świetlną w energię mechaniczną, termiczną lub chemiczną. Temperatura wzrasta w pierwszej warstwie komórek, a następnie w kolejnych warstwach pod nimi. W warstwach tych występuje tzw. efekt termiczny, powodujący ogrzanie kolagenu, z czego wynika korzystne działanie w postaci ściągania skóry i pobudzania tworzenia nowych włókien elastycznych. Plexr nie wykorzystuje światła, zatem nie jest konieczne uwzględnianie długości fali, określonych chromoforów lub współczynników absorpcji i odbicia.

Oznacza to możliwość pracy na dowolnej tkance, w tym tej znajdującej się w bardziej ryzykownych miejscach (śluzówki, chrząstka, owłosiona skóra) bez ryzyka powstania blizn lub uszkodzenia tkanek przyległych. Zabiegi można przeprowadzać na każdej skórze, niezależnie od zawartości melaniny.

Jeżeli porównamy na przykład Plexr z CO2/Erbium (pokrywa się część wskazań terapeutycznych), lasery wykorzystują wodę jako główny chromofor, a zatem działają na zmiany dermatologiczne powodując wyparowanie tkanki. W efekcie tkanka jest modyfikowana, przechodząc od stanu ciekłego do gazowego (od wody do pary). W przypadku skóry o grubej warstwie rogowej lub nasilonych zmianach zrogowaciałych działanie lasera jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem uszkodzeń termicznych.

Z kolei Plexr działa zarówno na dobre, jak i na słabe przewodniki dzięki sublimacji (przejściu od stanu stałego bezpośrednio do gazowego z pominięciem stanu ciekłego), niezależnie od zawartości wody w skórze.

Podsumowując różnice pomiędzy Plexr a laserem: Plexr nie powoduje uszkodzeń termicznych w niepożądanych miejscach, czas gojenia jest skrócony, ponieważ stan zapalny jest znacznie słabszy, różnica pomiędzy obszarem zabiegu a sąsiednimi obszarami jest znacznie mniejsza, jest obarczony mniejszym ryzykiem wywołania zmian pigmentacyjnych (przebarwień lub odbarwień) i nie ma konieczności stosowania okularów lub gogli ochronnych (przez pacjenta i przez lekarza). Ponadto nie występują żadne przeciwwskazania (pacjent musi przerwać przyjmowanie izotretynoiny sześć miesięcy przed rozważanym zabiegiem laserowym) ani niebezpieczeństwo rozwoju schorzeń układu immunologicznego. Nie jest również konieczne wprowadzenie profilaktyki przeciw opryszczce przy leczeniu trądziku, a zabieg nie jest obarczony żadnymi następstwami, które mogą wystąpić w przypadku zabiegów laserowych.

PODSUMOWANIE

 Plexr nie jest laserem, skalpelem radiowym ani urządzeniem wytwarzającym fale radiowe, tylko urządzeniem wytwarzającym plazmę. Jest bardzo bezpieczny, dokładny i nieinwazyjny. Nie uwalnia ciepła ani szkodliwej energii w tkankach otaczających miejsce zabiegu i działa wyłącznie na wierzchnią warstwę skóry pacjenta, nie przekraczając warstwy podstawnej naskórka ani nie powodując uszkodzenia skóry właściwej.

PLEXR to technologia objęta międzynarodowym patentem, wykorzystująca metodologię opracowaną przez Profesora Giorgio Fippi w wyniku wieloletnich badań prowadzonych przez niego i przez lekarzy specjalistów we Włoszech i za granicą. Plexr obecny jest na rynku medycyny estetycznej od 2009 roku dzięki czemu mamy możliwość czerpania doświadczeń od lekarzy z całego świata w leczeniu stek tysięcy pacjentów przy pomocy tej obiecującej metody terapeutycznej.  Oczywiście, jak w przypadku wielu terapii dostępnych na rynku estetycznym, mechanizm działania Plexr nie jest do końca poznany, np. w leczeniu trądziku zwykłego. Każdego roku pojawiają się jednak nowe badania kliniczne z zastosowaniem Plexr co przybliża nas do pełnego poznania mechanizmu działania tego urządzenia i oceny klinicznej w wielu nowych obszarach terapeutycznych ze stomatologią i ginekologią estetyczną włącznie.

 

 

 

Autor

dr Ivana Stankovic, specjalista dermatologii, DERMEA – gabinet dermatologii ogólnej i estetycznej, www.derma.pl

 

Literatura

„Plexr: The Revolution in Blepharoplasty” Tsioumas Sotiris, Georgiadis Nikolaos & Georgiadou Irini.  „Plexr: The Revolution in Blepharoplasty” Pinnacle Medicine & Medical Sciences ISSN: 2360-9516, 2014.
„Plexr in Acne Treatment” Geleki Stamatina, Tsioumas Sotiris & Vranou Aglaia „Plexr In Acne Treatment” Pinnacle Medicine & Medical Sciences ISSN: 2360-9516, V 2 (1), 2015, Article ID pmms_171, 482-486, 2015.
„Clinical and  Histological Presentation After  Plexr Applica- tion, Needle Shaping (Vibrance) And O.F.F.” Tsioumas   Sotiris, Vlachodimitropoulos  Dimitris & Goutas Nikolaos „Clinical And Histological Presentation After Plexr Application, Needle Shaping (Vibrance) And O.F.F”  Pinnacle Medicine & Medical Sciences  ISSN: 2360-9516, Vol. 2 (3), 2014, Article  ID pmms_178, 522-530, 2015.
„Skin Lesions Induced  From The Radiosurgical  Unit And Voltaic Arc Dermo- abrasion: A Rabbit Model”
SCARANO, F. CARINCI, B SINJARI, L. ARTESE, G. FIPPI, G. BRUNELLI, R. MONGUZZI. „Skin Lesions Induced From The Radiosurgical Unit And Voltaic Arc Dermoabrasion: A Rabbit Model”. European  Journal Of Inflammation Vol. 9, no. 3 (S), 89-94 (2011).
„Treatment Of Perioral Rhytides With Voltaic Arc Dermoabrasion” A. Scarano, D. D’Andria, G. Fippi, F. Di Carlo, F. Carnici, D. Lauritano. „Treatment Of Perioral Rhytides With Voltaic Arc Dermoabrasion”. European Journal Of Inflammation Vol. 10, no. 1 (S2), 25-29 (2012)
Mariusz Dziubiński

Mariusz Dziubiński

mgr inż. biotechnologii / tel. 668 111 675

Pomysł na prowadzenie tego Bloga zrodził się z mojej osobistej potrzeby naukowego podejścia do medycyny estetycznej. Postaram się przekazywać Wam informacje, które są potwierdzone naukowymi badaniami klinicznymi lub co najmniej opisami przypadków lekarzy, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i zdobytą empirycznie wiedzą praktyczną. Z czysto pragmatycznego powodu będą to jedynie informacje o produktach oferowanych przez REVISAGE i naszych partnerów biznesowych. Chcę Wam pokazać, że naszym priorytetem jest oferowanie produktów, które mają naukowe uzasadnienie i wyróżniają się stojącymi za nimi dowodami popartymi wieloletnią praktyką lub badaniami klinicznymi. Mam nadzieję, że znajdziecie tu interesujące i przydatne informację, które chociaż w niewielkim stopniu poszerzą Wasze postrzeganie nowoczesnej medycyny estetycznej i medycyny anti-aging.

Popularne tematy