• SEFILLER jest przeznaczony dla lekarzy medycyny estetycznej, którzy chcą wykonywać zabiegi z zakresu medycyny regeneracyjnej


  • SEFFILLER nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu, innego niż sam zestaw, do pobrania, przygotowania i zabiegu przeszczepu tkanki


  • Tkanka pobrana za pomocą SEFFILLER nie wymaga żadnej manipulacji i jest przygotowywana w zamkniętym sterylnym systemie


  • SEFFILLER jest jednorazowym zestawem “wszystko w jednym” do wspomaganego i autologicznego przeszczepu tkanki tłuszczowej i frakcji komórek Stromal Vascular (SVF) oraz komórek macierzystych Adipose Derived Stem Cells (ADSCs)


  • Dzięki SEFFILLER procedura pobrania tkanki jest niezwykle prosta, bezpieczna i wystandaryzowana

  • Specjalnie zaprojektowany przewodnik kaniuli, zabezpieczy i ustandaryzuje procedurę pobrania tkanki tłuszczowej w prawidłowej płaszczyźnie podskórnej

  • Okno w obudowie przewodnika ułatwia sprawdzenie ilości pobranej tkanki

  • Specjalna kaniula do pobierania selekcjonuje małe komórkowe skupiska naczyniowe, które nie wymagają dalszej manipulacji w celu przeprowadzenia przeszczepu w procedurze regeneracyjnej

TYLKO 3 KROKI I 30 MIN DO PIĘKNEJ I ZDROWEJ SKÓRY

  • Specjalnie zaprojektowana kaniula ułatwia pobranie odpowiednich frakcji komórek regeneracyjnych

  • Tak pobrana tkanka nie wymaga żadnej manipulacji

  • Zabieg wykonujemy za pomocą igły lub kaniuli