REVISAGE

MCT

Autologiczny materiał nowej generacji

Meta Cell Technology

MCT

Prezentujemy nowy system fototermostymulacji produktów autologicznych, takich jak osocze bogatopłytkowe czy koncentraty komórek macierzystych (np. komórki pozyskiwane z tkanki tłuszczowej). W bardzo prosty, ale potwierdzony badaniami naukowymi sposób uwalnia z nich cały potencjał regeneracyjny. Zarządzając energią elektromagnetyczną i cieplną, system przekształca tradycyjne osocze bogatopłytkowe w materiał autologiczny o zwiększonym potencjale regeneracyjnym. Dzięki temu otrzymujemy autologiczny materiał nowej generacji, który wyróżnia się znacznie wyższym stężeniem czynników wzrostu, zwiększoną produkcją ATP, zwiększonym wydzielaniem autologicznych egzosomów oraz spektakularnymi efektami estetycznymi odmłodzenia skóry i regeneracji tkanek.

Dowiedz się więcej

REVISAGE pobieram wyniki

Strona internetowa przeznaczona dla użytkowników posiadających formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych ofertą REVISAGE w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oświadczam, że:

  • Jestem świadomy/-a, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla wyżej wymienionych osób,
  • Jestem osobą posiadającą formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny,
  • Jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą REVISAGE w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,