REVISAGE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wytyczne REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: "REVISAGE") oraz prawne regulacje dotyczące danych i ich prywatności definiują nasz sposób pracy. Dla nas naturalnym jest, że traktujemy Twoje dane z największym szacunkiem, a ich bezpieczeństwo i Twoja prywatność są dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego też prosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dane podstawowe osoby udzielającej zgody

Zgoda na realizację usług sprzedaży i opieki posprzedażowej

Wyrażam zgodę na realizowanie przez REVISAGE czynności związanych z bieżącą obsługą, tj.:

  • wystawianie dokumentów księgowych (np. faktura VAT);
  • umieszczanie moich danych na listach przewozowych firm kurierskich (w tym do przekazania tych danych podmiotom realizującym wysyłkę);
  • prowadzenia komunikacji w zakresie zgłoszeń serwisowych;
  • prowadzenie komunikacji w zakresie obsługi należności;

przy wykorzystaniu moich danych:

WSZYSTKIE PONIŻEJ

imię i nazwisko (otrzymywanie korespondencji papierowej, wysyłka zamówień)

nazwa działalności gospodarczej (otrzymywanie korespondencji papierowej, wysyłka zamówień)

adres działalności / korespondencji (otrzymywanie korespondencji papierowej, wysyłka zamówień)

adres e-mail (otrzymywanie wiadomości e-mail z wyłączeniem newsletterów)

numer telefonu (otrzymywanie wiadomości SMS, połączeń przychodzących, wysyłka zamówień)

Zgoda na wysyłanie komunikacji marketingowej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od REVISAGE komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności oferowanych towarów, informowanie o wydarzeniach dotyczących działalności przy wykorzystaniu moich danych:

WSZYSTKIE PONIŻEJ

adres e-mail (otrzymywanie wiadomości e-mail)

numer telefonu (otrzymywanie wiadomości SMS, połączeń przychodzących)

Zgoda na umieszczenie danych na stronach internetowych

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych mojego gabinetu na stronach internetowych będących w zarządzaniu przez REVISAGE przy wykorzystaniu moich danych:

WSZYSTKIE PONIŻEJ

imię i nazwisko

nazwa i adres działalności gospodarczej

adres internetowy www

numer telefonu

 

Data złożenia oświadczenia
2023-10-02

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych jest REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-692) przy ul. Kolektorskiej 58A lok. 8 („Administrator Danych Osobowych” czyli „ADO”)

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez REVISAGE możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: bok@revisage.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: www.revisage.pl.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez REVISAGE moich danych osobowych?

Realizacja Twoich zamówień oraz dalszych kwestii będących ich następstwem (jak np. kwestie płatności) czy realizacja zgłoszeń serwisowych oraz wysyłanie komunikacji marketingowej związane jest z wykorzystaniem Twoich danych osobowych tj. numer telefonu, adres e-mail, adres wykonywania Twojej działalności czy numer PESEL.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Realizacja zamówień, wysyłki, zgłoszeń serwisowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Prowadzenie działań komunikacji marketingowej co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo Telekomunikacyjne

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych może tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie tworzyć profile preferencji i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści, jakie od nas otrzymujesz.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz REVISAGE usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym, firmom kurierskim czy firmom windykacyjnym.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane mogą być przekazywane do naszych kontrahentów poza Unię Europejską celem świadczenia usług serwisowych zakupionego przez Ciebie sprzętu medycznego lub kosmetycznego. Poza ww. przypadkiem nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Twoje dane są również przetwarzane w okresie przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz okresem prz$output .=wywania dokumentacji księgowej i podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Wyrażenie którejkolwiek ze zgód odbywa się na zasadzie dobrowolności. Pragniemy zaznaczyć jednak że bez uzyskania zgód nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia, wystawić listu przewozowego celem dostarczenia przesyłki czy możliwości wystawienia dokumentów księgowych. Jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec REVISAGE sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

REVISAGE pobieram wyniki

Strona internetowa przeznaczona dla użytkowników posiadających formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych ofertą REVISAGE w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oświadczam, że:

  • Jestem świadomy/-a, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla wyżej wymienionych osób,
  • Jestem osobą posiadającą formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny,
  • Jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą REVISAGE w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,